ad banner
Konsumentkreditlagen lagen nu två personer

Norwegian bank lån

Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. Beror det på uppgifter som härrör från en extern databas, ska konsumenten underrättas om uppgifterna och vilken databas som använts. Detta gäller dock endast om det har gjorts förbehåll om det i avtalet och det finns synnerliga skäl. Särskilda avgifter ska alltid anges i avtalet , till exempel en avgift vid kontantuttag med ett kreditkort. När kreditavtalet innebär en rätt för kredittagaren att fortlöpande utnyttja ett kreditutrymme löpande kredit skall dels den effektiva räntan anges som en årlig ränta beräknad på det belopp som motsvarar kreditutrymmet, dels den effektiva räntan anges för minst ett fall där beloppet utgör endast en andel av kreditutrymmet.

Läs mer om låna 30000 utan inkomst

Lån 4000 kr rentefrit

Läs mer om lån 6000 hurtigt